Now showing items 1-1 of 1

    • The Apostle Paul and homosexuality : a socio-historical study 

      Botha, Petrus Hendrik (North-West University, 2004)
      Hierdie proefskrii is 'n teologiese studie. Die uitgangspunt vir die studie hou rekening daarmee dat God betrokke is in die sosiale omstandighede van die mens en dat hierdie betrokkenheid weergegee word in die Bybeldele ...