Now showing items 1-1 of 1

    • Die polisiediens in die Zuid-Afrikaansche Republiek 

      Van den Bergh, Gert Nicholas (1972)
      Die Transvaalse polisie het sy beslag gehad in die polisiestelsel van die Kaapkolonie soos aangepas by die bepaalde, en soms ongelyksoortige, behoeftes van verskillende ortrekkerpioniersnedersettings. Die stelsel, wat swaar ...