Now showing items 1-1 of 1

    • AGS-pastore se belewing van pastorale druk en hul hantering daarvan 

      Joubert, D. (North-West University, 2018)
      Die roeping tot voltydse Christelike bediening stel unieke uitdagings aan die pastor as persoon. Alhoewel die pastor weliswaar bevrediging daaruit kan put, is die aard van Christelike bediening baie veeleisend. Buiten die ...