Now showing items 1-1 of 1

    • White maize futures contracts in South Africa 

      Krugel, Louisa Jacoba (North-West University, 2003)
      Produsente van landboukommoditeite, veral in ontwikkelende lande, word blootgestel aan prysrisiko's. Markte vir landboukommoditeite in Suid-Afrika, soos in die res van die wêreld, is die afgelope aantal jare gekenmerk ...