Now showing items 1-1 of 1

    • Pastorale versorging aan adolessente meisies met afwesige vaders 

      Bruwer, L. (North-West University (South Africa), 2020)
      Hierdie studie handel oor die pastorale versorging aan adolessente meisies met afwesige vaders. Die oogmerk is om riglyne saam te stel sodat adolessente meisies met afwesige vaders, ten spyte van hulle omstandighede, ...