Now showing items 1-1 of 1

    • Die toepassing van aktiwiteitsgebaseerde beginsels op 'n gemengde veeboerdery 

      Viljoen, Ignatius Michael (North-West University (South Africa) , Potchefstroom Campus, 2016)
      Kommersiële boerdery is vandag meer ingewikkeld as wat dit in die verlede was. Daar rus ‘n groter verpligting op boere om strategiese finansiële besluite in hulle boerderye te neem. Dit is van kardinale belang dat boere ...