Now showing items 1-1 of 1

    • Bespreking van die Dortse Kerkorde / G.C.P. van der Vyver 

      Van der Vyver, G C P (1940)
      Om goeie orde in die kerk van Christus te onderhou, is daarin nodig: die dienste, samekomste, toesig oor die leer, sakramente en seremonies en die kerklike tug, waaroor hierna agtereen-volgens gehandel word.