Now showing items 1-1 of 1

    • 'n Ondersoek na lewensvaardigheidsopvoeding in die grondslagfase 

      Loubser, Annemarie (North-West University, 2010)
      In die Grondslagfase is Lewensvaardighede een van drie leerprogramme wat deur die Departement van Onderwys voorgeskryf en verder in die Nasionale Kurrikulumverklaring uiteengesit word. Lewensvaardighede fokus op die ...