Now showing items 1-1 of 1

    • Intergroup conflict and employment relation wellness 

      De Jager, David Hendrik (North-West University, 2008)
      Intergroepkonflik is 'n ernstige probleem vir bestuur van organisasies regoor die wêreld. Intergroepkonflik het oor tyd heen verander, maar die grondbeginsels het onveranderd gebly. Intergroepkonflik kan die organisasie ...