Now showing items 1-1 of 1

    • 'n Ondersoek na die veranderlike rol van die opvoedkundige tolk 

      Kotzé, Herculene (North-West University, 2012)
      Die rol wat die tolk vervul, is sentraal tot die sukses van die kommunikasie waarby sprekers van verskillende tale betrokke is. Professionele liggame en instellings vereis van ʼn tolk om tydens enige tolkgeleentheid aan ...