Now showing items 1-1 of 1

    • Aspekte van Natuuromgewingsinvloede op Arbeidsprestasies 

      Schoeman, Christiaan Frederik (Proefskrif : Vrije Universiteit, Amsterdam, 1955)
      Natuuromgewingsinvloede en die psigologie : Algemeen en wetenskaplik word besef dat die mens deur sy omgewing beinvloed word. Hierdie omgewing word gevorm deur o.a. die sosiale milieu, die beskawings- en kultuurmilieu en ...