Now showing items 1-1 of 1

    • Produktiewe tersiêre onderwysvoorsiening aan akademiese begaafde studente 

      Prinsloo, Sophia Elizabeth (North-West University, Potchefstroom Campus, 2016)
      Binne die konteks van 'n universiteit word akademiese begaafdheid beskryf as studente oor beskik wat bo die algemene prestasie binne 'n spesifieke jaargroep presteer en 'n behoefte aan gedifferensieerde programme en bykomende ...