Now showing items 1-1 of 1

    • Afrikaanssprekende kinders se eerste vorm-betekenis-passings 

      Brink, Regina Catharina (North-West University (South Africa), Potchefstroom Campus, 2017)
      In Afrikaans is nog min navorsing gedoen oor hoe kinders hul eerste taal verwerf. Eerstetaalverwerwing kan beskryf word as die aanleer van die fonologie, morfologie, leksikon, sintaksis en semantiek (en pragmatiek) van 'n ...