Now showing items 1-2 of 2

  • AGS-pastore se belewing van pastorale druk en hul hantering daarvan 

   Joubert, D. (North-West University, 2018)
   Die roeping tot voltydse Christelike bediening stel unieke uitdagings aan die pastor as persoon. Alhoewel die pastor weliswaar bevrediging daaruit kan put, is die aard van Christelike bediening baie veeleisend. Buiten die ...
  • Die liggaam-van-Christus-metafoor: bediening van die AGS-lidmaat 

   Putter, Andries Petrus Johannes; Olwagen, J.M. (University of Stellenbosch, 2011)
   Certain questions can be asked considering New Testament guidelines with regard to the functioning and expectations of an assembly structure surrounding the origin of the AFM church: Is the ministry of the AFM-pastor and ...