Now showing items 1-2 of 2

  • Reise in identiteit: aspekte van plek en hoort in verhale van Elsa Joubert en Riana Scheepers 

   Meyer, Susan (AOSIS, 2006)
   ’n Ondersoek na die belewing van plek en die veranderende aard daarvan in die verhaal “Bloed” (uit Melk, 1980) van Joubert en enkele verhale uit Scheepers se bundel Die ding in die vuur (1990) dien om vas te stel wat ...
  • Riviere as identiteitskonstrueerders 

   Meyer, Susan (AOSIS, 2006)
   Die bundel jeugherinneringe “Met ’n eie siekspens” (Engela van Rooyen) en die roman “Manaka: plek van die horings” (Pieter Pieterse) vul mekaar aan as literêre vergestalting van die verskynsel dat die menslike lewe en ...