Now showing items 1-1 of 1

    • Faktore wat die weglating van die Afrikaanse onderskikker dat bepaal 

      Van Rooy, Bertus; Kruger, Haidee (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016)
      Verb complement clauses in written Afrikaans have two formal variants. One form has an overt complementiser dat "that", followed by dependent word order (dat+SXV), while the other form has no complementiser and independent ...