Now showing items 1-1 of 1

    • Differensiasie: die basis van samelewingsvryhede 

      Strauss, Danie (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2015)
      Hierdie artikel verg enersyds begripsonderskeidinge en andersyds 'n oorsigtelike beeld van ongedifferensieerde en gedifferensieerde samelewings. Waar ding-begrippe in die Grieks-Middeleeuse intellektuele erfenis prominent ...