Now showing items 1-1 of 1

    • Op soek na nuwe perspektiewe op die Mis en die Nagmaal 

      Van der Walt, B.J. (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016)
      This investigation provides a follow-up on a previous contribution in this journal (cf. Van der Walt, 2015) which, from a historical-philosophical point of view, dealt with four different sixteenth century views about ...