Recent Submissions

 • Boek-bespreking (A River Rather Than a Road) 

  Potgieter, Hetta (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2016)
  A River Rather Than a Road. The Community Choir as Spiritual Experience is die tweede boek in ’n reeks van vier boeke. Hierdie reeks handel oor musiek en spiritualiteit en word deur Peter Lang uitgegee, met June ...
 • Die rol van orreliste in die liturgiese musiek van die hedendaagse NG kerk 

  Kruger, Daleen; Swanepoel, Isabeau (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2016)
  The role of the organist in the postmodern, contemporary Dutch Reformed Church has changed dramatically during the past 50 years as a result of the paradigm shift in the liturgy and liturgical music of the church. The ...
 • Sinodebesluite met betrekking tot die psalm in die gereformeerde kerke in suid-afrika (GKSA): ’n oorsig vanaf 1862 tot 2012 

  Basson, Diederick (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2016)
  ABSTRACT In this article an overview is given of synod decisions from 1862 to 2012 pertaining to the psalm in the Reformed Churches of South Africa (RCSA). Research indicates that psalms in the 1936 versification and ...
 • Die verruiming van die klank – Die verruiming van geloof 

  Kloppers, Elsabé (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2016)
  EXTENDING THE POSSIBILITIES OF SOUND – EXTENDING THE FAITH 500 years of the Reformation are commemorated in 2017. Apart from new hymns, the commemorations present the opportunity to sing ecumenical hymns, connecting ...
 • Singing a new song for a transforming church: Experiments in musical localisation at Grahamstown cathedral, South Africa 

  Bethke, Andrew-John (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2016)
  ABSTRACT This article discusses the process of musical localisation at the Anglican Cathedral in Grahamstown. It begins by giving a rationale for the cathedral’s programme of transformation with particular reference to ...
 • Voorwoord 

  Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2016)
  Wat is die lekkerste werk wat iemand kan hê? Ek dink ek kan met groot dankbaarheid sê: ORRELIS! Ek was bevoorreg om vir amper 28 jaar voltydse orrelis by die NG Gemeente Farrarmere in Benoni te wees. Daar is darem niks ...