Show simple item record

dc.contributor.authorVollenhoven, D H T
dc.date.accessioned2020-01-29T14:33:08Z
dc.date.available2020-01-29T14:33:08Z
dc.date.issued1940
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/33963
dc.description.abstractDe prediking van het Evangelie, die gedurende de vorige eeuwen vrijwel uitsluitend tot Israel beperkt geweest was, thans ook tot andere volkeren uitging. Daardoor kwamen deze volkeren in annraking met vraag stukken en oplossingen die hun geheel vreemd waren (geworden). Intussehen atonden zij ten opzichte vnn het hun thana gep.redikt·e vroord, ook wanneer het werd aa:nvao.rd, nllerminst louter ontvangend. Daardoor kwe.m . het in dit milieu bij de leidinggevende geesten tot een verbinding van de resultaten der philosophische bezinning op den kosmoabij het licht van hot Evangelie met die der oude _paga.i:tistiache wijsbegeerte. Niet weinig bevorderd .door den overgang van onstnntijn den Grooten naar het Chris tend om; verkreeg di t synthesischc st raven op den d·Ull.1' ae overhand op de vqortze.tting vc.n dq Griekech-Hellcnistische .phi ... losophie .. in heid-en~9he omgeving, z.elfs zoo, dat het aynert'olisme dezer. lae.tste hi'er en do.ar ook ee.n gedachte van ~cbrif'tuurli.jken oorsprong J zich opnn.m.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherNorth-West University (South-Africa). Potchefstroom Campusen_US
dc.titleKort overzicht over de geschiedenis der wijsbegeerteen_US
dc.typeBooken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record