Now showing items 1-1 of 1

    • De nieuwe richting in de Nederlandse letterkunde / deur J. Kamp 

      Kamp, J. (Potchefstroom : Westen-Drukkerij, 1912)
      Bij ons in Afrika gaat het op cultuurgebied zo, dat wij pas de eerste druppels gewaar worden, als een bui in Europa al amper heeft uitgewoed. Ilustraties yoor die bewering zijn te ontlenen aan ons cultuur-leven op het ...