Now showing items 1-3 of 3

  • Afrikaanse gedigte : eerste versameling / Anoniem 

   Anoniem (Kaapstad : Human & Rousseau vir die Patriotvereniging vir Afrikaanse Teksuitgawes van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1975)
  • Wilgerboombogies : verse van Totius 

   Totius, 1877-1953. (Potchefstroom : Koomans, 1923)
  • Wilgerboombogies : verse van Totius 

   Totius, 1877-1953. (Potchefstroom : Weste-Drukkery, 1925)
   By die nuwe druk van “Wilgerboombogies" wens die skrywer alleen te meld dat een van die gedigte, uit die eerste uitgawe, verdwyn het, een daarvan het verander van gedaante en drie nuwes het bygekom. Die nuwes is met ‘n * gemerk.