Now showing items 1-1 of 1

    • Preek-methode / deur Totius 

      Totius, 1877-1953. (Potchefstroom : Westen-Drukkerij, 1916)
      Rede gehou bij die oordrag van die Rektoraat aan die Theologiese Skool te Potchefstroom op 2 Desember 1916 deur Dr. J.D. Du Toit.