Now showing items 1-1 of 1

    • Beelddraers van Kristus : jeugkonferensie, 3 tot 6 Julie 1930, Bloemfontein. 

      Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat. Kommissie vir Arbeid aan die Jeug. (Potchefstroom : Weste Drukkery, 1930)
      Besef julle, jongmense van Suid-Afrika, dat julle die grootste bate van ons land vorm? Suid-Afrika, - ons volk, ons Kerk, - het julle hulp nodig, julle verstand, julle jeugdige krag, en boweal julle self. Streef om julle ...