Show simple item record

dc.contributor.authorHavenga, H.M. (Marietjie)
dc.date.accessioned2022-07-29T12:01:11Z
dc.date.available2022-07-29T12:01:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/39661
dc.description.abstractRekenaarprogrammering behels die implementering van abstrakte idees, en die ontwerp en gebruik van programmeringskonstrukte op so ʼn wyse dat dit die korrekte logika en betekenis daarvan in ʼn program uitvoer. Studente ondervind egter probleme om rekenaarprogramme suksesvol te skryf. Verskillende soorte denkvaardighede byvoorbeeld kognitiewe en metakognitiewe denke word benodig vir programmering. Verder kan verskillende strategieë soos probleemgebaseerde leer en koöperatiewe leer gebruik word om aktiewe en verantwoordelike leer by studente te bevorder en sodoende geleenthede skep om lewenswerklike probleme op te los. Selfgerigte leer is ʼn aktiewe proses waar studente persoonlik by die leeraktiwiteite betrokke moet wees om as selfstandige, verantwoordelike en lewenslange leerders te ontwikkel. Selfgerigte leervaardighede is ook van kardinale belang vir die Vierde Industriële Revolusie (4IR). Verder is verskeie tipes tegnologieë essensieel vir die 4IR. Dit het tot gevolg dat die toekomstige onderrig–leeromgewing radikaal van die tradisionele klaskamer moet verskil. Uit die voorafgaande stel ek ʼn raamwerk met vier dimensies van geïntegreerde vaardighede voor wat noodsaaklik is om Inligtingstegnologie-onderwys vir die 4IR te kontekstualiseer naamlik essensiële vaardighede vir die toekoms, strategieë vir aktiewe onderrig en leer, tydsgebaseerde aspekte, en die invloed of impak op die samelewing. Met hierdie intreerede voer ek aan dat die implementering van koöperatiewe probleemgebaseerde leer as onderrig–leerstrategie ʼn bydrae kan lewer tot studente se aktiewe en verantwoordelike leervaardighede vir die Vierde Industriële Revolusie.en_US
dc.language.isoAfrikaansen_US
dc.publisherNorth-West University (South Africa). Potchefstroom Campusen_US
dc.titleKoöperatiewe Probleemebaseerde leer in Inligtingstegnologie : aktiewe leer vir die Vierde Industriële Revolusie / H.M. (Marietjie) Havengaen_US
dc.typeIntreeredeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record