Contents

No. 37, June 1995

Articles


Informative


Book reviews

Editorial

Contree regularly receives popular informative articles which are too short to be considered for publication. Because of their interest-value, it has been decided that, beginning with this issue, these articles will be considered for publication under the heading "Informative". Such articles should not be longer than 1500 words and the editorial board reserves the right to decide on their suitability for publication.

Redaksioneel

Na aanleiding van heelwat kolter, populêre, wetenswaardige artikels wat die redaksie bereik het, is besluit om in die toekoms plek te maak vir sodanige artikels wat nie langer is as 1500 woorde nie. Die besluit oor die meriete van publikasie berus steeds by die redaksie. Dit word vanaf hierdie uitgawe onder die afdeling "Van belang" gepubliseer.

Recent Submissions